Coaching

Coaching vanuit een haptonomisch perspectief is een begeleidingsvorm gericht op het bewust worden van je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden. Hierbij staat centraal hoe de client communiceert, reageert en in de wereld staat.
Het aan den lijve ervaren en bewustworden van jouw manier van reageren (zowel fysiek als mentaal) is kenmerkend voor deze vorm van coaching. Hierbij gaan we uit van de mensvisie: ieder mens is uniek en heeft potentieel.

Door middel van het gesprek, ervaringsoefeningen, aanraking en reflectie, stimuleren en ondersteunen we het unieke ontwikkelingsproces van de client. Een coachingstraject start met een intakegesprek om een ontwikkelingsgerichte vraag en/of -doelstelling( eventueel vanuit een lichamelijke of mentale klacht) te definiëren.
De eventuele volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak en het maken van afspraken. Opdrachten en reflectie verslagen kunnen als ondersteuning gebruikt worden bij het proces.
De individuele begeleiding kan zowel vanuit de praktijk als ook op locatie plaatsvinden.
Haptotherapeutische coaching is een begeleidingsvorm die vanuit onze praktijk veel wordt toegepast in de topsport, het bedrijfsleven en de dienstverlenende sector.
Coaching wordt gegeven door Peter van den Beld, gezelcoach vlg. de Coaching Academy Internationaal te Naarden op EQA – Practioner niveau.

Reacties zijn gesloten.