Relatiebegeleiding

Bij haptotherapie in relaties gaat het om het contact en de communicatie
tussen mensen. Je bent elkaar aan het kwijtraken als je dit niet meer hebt.
Elke partnerrelatie doorloopt een aantal fasen en kent zijn eigen
problemen. Altijd weer raken partners betrokken in het spanningsveld van
de verschillen tussen wat ik verlang en wat jij verlangt, tussen het zelfrespect
en het respect van de ander. Binnen de sessies wordt het mogelijk om
gewoontes en patronen die binnen een relatie spelen meer tastbaar en
voelbaar te krijgen. Het gaat dus niet alleen om woorden en inzicht maar
ook om de ervaring die behalve begrepen ook gevoeld kan worden en dat
geeft nieuwe keuzemogelijkheden.
Relatiebegeleiding wordt in de praktijk gegeven door Jet Lorsch. Zij maakt in de therapie ook gebruik van de EFT methode (Emotionally focused therapie) waarvoor zij sinds 2014 geaccrediteerd is. Naar aanleiding van het intakegesprek, dat plaatsvindt met beide partners, wordt een behandelplan opgesteld.

Indicaties:

* Je hebt het gevoel een stuk eigenheid opgeofferd te hebben om de ander gelukkig te maken.
* Je vindt het lastig om met een aantal eigenschappen van je partner te leven.
* Je hebt andere verwachtingen van je partner en je relatie
* Je ervaart weinig plezier in de relatie; alles voelt als een sleur.
* Seksualiteit is niet meer zo vanzelfsprekend of er is sprake van een
verschil in verlangen.
* Ziekte van partner of kind, een sterfgeval in het gezin/familie of ontslag zijn gebeurtenissen die een partnerrelatie onder druk kunnen zetten.

Reacties zijn gesloten.